Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Begin 2018 is de verplichting tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek (met NHG) komen te vervallen. Hierdoor worden er veel minder overlijdenrisicoverzekeringen afgesloten bij een hypotheek.

Achterhoek Hypotheken vindt dit een bijzondere en misschien zelfs wel een zorgwekkende ontwikkeling. Natuurlijk is het prettig dat wanneer een overlijdensrisicoverzekering niet nodig is, het ook niet verplicht is om deze af te sluiten. Maar helaas blijkt ook dat er tegenwoordig niet altijd een goed advies gegeven wordt.

De adviseurs van Achterhoek Hypotheken hechten veel waarde aan een passend en goed advies. Wij onderscheiden daarom twee doelen/wensen op het gebied van overlijden:

  1. Hoeveel hypotheek of welke maandlast wil je maximaal overhouden na overlijden van je partner?
  2. Hoeveel inkomen heb je daarnaast nog nodig om de eventuele resterende maandlasten te kunnen betalen en in het levensonderhoud van jou (en eventuele kinderen) te kunnen blijven voorzien?

Deze twee doelstellingen gaan hand in hand. Heb je na het overlijden van je partner geen hypotheeklasten meer, dan heb je natuurlijk ook minder inkomen nodig.

De adviseurs van Achterhoek Hypotheken laten je ook nadenken over de mogelijke financiële gevolgen die een overlijden met zich mee kan brengen. Een voorbeeld hiervan is het eventueel minder gaan werken. Stel, je werkt nu 40 uur per week en je hebt twee kinderen in de leeftijd van 5 en 3 jaar. Hoe realistisch is het dan dat je na overlijden van je partner dezelfde uren blijft werken? En mocht je wel 40 uur blijven werken, wat voor gevolgen heeft dat voor de opvangkosten?

De ervaring leert dat veel van onze klanten de huidige inkomsten en uitgaven goed naast elkaar zetten om vervolgens te kijken wat er na het overlijden van één van beide zal wijzigen.

  • Welke kosten vallen weg?
  • Welke kosten worden hoger?
  • Welke kosten kan ik tot wanneer verwachten?

Uiteindelijk komt iedereen op een gewenst netto inkomen per maand uit. Wij vergelijken dit vervolgens met het daadwerkelijke inkomen dat bij overlijden van de partner resteert. Als daar een negatief verschil in zit bespreken we hoe dit in de praktijk kan worden opvangen. Daarbij zou het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering een advies kunnen zijn.

Vervolgens kijken wij welke verzekeraar de verzekering aanbiedt die het beste aansluit op jouw wensen. Er zijn in Nederland in 2023 slechts twaalf aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen. Van deze twaalf kunnen er drie niet via tussenpersonen worden afgesloten. Van de overige negen aanbieders biedt Achterhoek Hypotheken er acht aan die wij direct met elkaar kunnen vergelijken in onze adviessoftware. De overige vier kunnen wij wel meenemen in een uitgebreidere vergelijking, maar de ervaring leert dat één van de andere acht verzekeraars beter aansluit op de klantwens.

Tot slot willen we je nog even op het volgende wijzen. Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit word je verzocht om een online gezondheidsverklaring in te vullen. Aan de hand van de antwoorden kan de verzekeraar besluiten om je op basis daarvan te weigeren (komt gelukkig niet vaak voor) of om de verzekering tegen een hogere premie te accepteren. Wij staan buiten dit acceptatietraject en hebben geen inzicht in de medische afhandeling.

Vragen?
Neem contact met ons op:

We komen graag bij je langs, maar een afspraak op de volgende kantoren is ook mogelijk.

Aalten
Industriestraat 1

Eibergen
JW Hagemanstraat 24

Deel deze pagina