Lijfrente

De AOW- en pensioenleeftijd blijft gestaag stijgen. Het is niet ondenkbaar dat veel mensen in de toekomst moeten doorwerken tot hun 70ste, of misschien zelfs nog langer. Voor een enkeling is dat geen probleem, maar het gros van de mensen moet er niet aan denken. Jij ook niet? Dan brengen we graag jouw pensioensituatie in kaart. Vervolgens bespreken we samen of het wenselijk is om actie te ondernemen. Tijd is hierin een belangrijke factor, want vaak geldt: hoe langer je wacht met ingrijpen, des te kostbaarder is de oplossing.

Wij brengen jouw financiële situatie nu en in de toekomst in beeld. We beoordelen onder andere of je AOW-leeftijd aansluit op je pensioenleeftijd. De laatste tijd zien we namelijk steeds vaker dat mensen hun AOW-datum eerder bereiken dan hun pensioendatum. Dat kan in de praktijk leiden tot een forse terugval in het netto-inkomen.

We brengen allerlei vragen ter sprake. De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor eventuele verdere stappen. Uiteindelijk ben jij degene die bepaalt of onze analyse voor jou aanleiding is om die vervolgstappen ook daadwerkelijk te gaan zetten.

Wat kun je verwachten van Achterhoek Hypotheken?

Stap 1: Inzicht in wat er nu is geregeld en welk pensioen je opbouwt.
Stap 2: Wat is je netto-inkomen wanneer je met pensioen gaat?
Stap 3: Hoe verhoudt je inkomen zich tot de woonlasten die je dan nog hebt?
Stap 4: Is er actie nodig? Zo ja, welke vervolgstappen kun je ondernemen?

Vragen?
Neem contact met ons op:

We komen graag bij je langs, maar een afspraak op de volgende kantoren is ook mogelijk.

Aalten
Industriestraat 1

Eibergen
JW Hagemanstraat 24

Deel deze pagina