Relevante wijzingen op hypotheekgebied in 2023

Ook aankomend jaar zijn er weer diverse wijzigingen met betrekking tot het afsluiten van een hypotheek. Wij hebben de voornaamste wijzigingen voor 2023 voor jullie op een rij gezet.

Maximale hypotheek in 2023

De hypotheeknormen die worden bepaald door het NIBUD worden in 2023 strenger. Het NIBUD heeft bepaald dat de financieringslastpercentages voor bijna alle inkomens dalen. Dat betekent in de basis dat er over de gehele linie in 2023 minder kan worden geleend. De voornaamste oorzaak is de in 2022 sterk toegenomen inflatie. Alles om ons heen wordt duurder en dus heb je minder te besteden aan woonlasten. Aan de andere kant is de verwachting dat de lonen gaan stijgen, dit kan ervoor zorgen dat de daling van de leencapaciteit in 2023 toch meevalt. Ook speelt mee dat vanaf 2023 bij aanvragen met twee inkomens het laagste inkomen voor 100% meegenomen gaat worden (in 2022 was dit nog 90%).

Verdere daling hypotheekrenteaftrek in 2023

De hypotheekrenteaftrek wordt aankomend jaar verder verlaagd voor inkomens boven € 73.071,–. Vanaf 1 januari 2023 kan er nog maximaal 36,93% van de hypotheekrente worden afgetrokken in de belastingaangifte (40% in 2022).

Verhoging NHG-kostengrens

NHG wil meer stabiliteit op de woningmarkt creëren en consumenten de kans blijven geven om een hypotheek met NHG af te sluiten. NHG gaat alleen niet volledig mee in de grillen van de woningmarkt. In 2023 stijgt de kostengrens van € 355.000,– naar € 405.000,–. Als er in 2023 energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk € 429.300,–.

NHG-borgtochtprovisie blijft gelijk

Vanaf aankomend jaar betaal je als huizenkoper net als in 2022 0,6% over je hypotheek wanneer je deze afsluit met NHG.

Overdrachtsbelasting

De woningwaardegrens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 400.000,– naar € 440.000,–.

Hogere overdrachtsbelasting beleggingspand of lagere verkrijging tuin of garagebox

Voor de verkrijging van een beleggingspand betaal je in 2023 10,4% i.p.v. 8% in 2022. Dit hogere tarief geldt ook voor de (latere) verkrijging van een aanhorigheid bij de woning, zoals een tuin, schuur of garagebox.

Afschaffing jubelton

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 28.947,–. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals besproken in het coalitieakkoord.

Vragen?
Neem contact met ons op:

We komen graag bij je langs, maar een afspraak op de volgende kantoren is ook mogelijk.

Aalten
Industriestraat 1

Eibergen
JW Hagemanstraat 24

Deel deze pagina