Verhoging NHG-grens per januari 2024

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft gemeld dat de kostengrens vanaf januari 2024 wordt verhoogd van € 405.000,– (2023) naar € 435.000,–. De borgtochtprovisie blijft 0,6% van het hypotheekbedrag.

Berekening van de kostengrens en borgtochtprovisie

De kostengrens en borgtochtprovisie worden ieder jaar opnieuw vastgesteld volgens een vooraf bepaalde methodiek. Deze methodiek moet ervoor zorgen dat consumenten toegang kunnen blijven houden tot een hypotheek met NHG.

Kostengrens naar € 435.000,–

De stijging van de gemiddelde koopsom van de afgelopen periode zien we terug in de stijging van de NHG-kostengrens. Vanaf 1 januari 2024 is de kostengrens dus € 435.000,–. Als er energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd, bedraagt de NHG-kostengrens in 2024 € 461.100,–.

Borgtochtprovisie

De borgtochtprovisie blijft zoals gezegd gelijk op 0,6% van het hypotheekbedrag.

Betaalbaarheidsgrens is vastgesteld op € 390.000,–

Het kabinet wil tot en met 2030 981.000 woningen realiseren waarvan twee derde betaalbaar moet zijn. Tot 2023 gold de NHG-grens als maatstaf voor wat als ‘betaalbare koopwoning’ gold. Door de sterke stijging van de NHG-grens heeft men deze vanaf 2023 losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. De huidige betaalbaarheidsgrens van € 355.000,– in 2023 wordt geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Voor 2024 betekent dit dat de betaalbaarheidsgrens wordt vastgesteld op € 390.000,–.

Heb jij nog geen hypotheek met NHG en wil je weten of het mogelijk is om de bestaande hypotheek wel onder NHG te krijgen zodat je mogelijk in aanmerking komt voor een lagere rente? Neem dan contact op met Achterhoek Hypotheken, dan bekijken wij voor jou wat de mogelijkheden zijn.

Vragen?
Neem contact met ons op:

We komen graag bij je langs, maar een afspraak op de volgende kantoren is ook mogelijk.

Aalten
Industriestraat 1

Eibergen
JW Hagemanstraat 24

Deel deze pagina